Tin Kampl: Z Jamstvom smo naredili korak naprej, vendar se tu ne smemo ustaviti

Težavno vstopanje na trg dela mlade peha v negotovost in odvisnost

Untitled 5

Foto Miha Koron

tin kampl netPiše Tin Kampl, diplomirani politolog in bodoči magister s področja političnih teorij. V mladinskem sektorju na lokalni in nacionalni ravni deluje že vrsto let. V Slovenski Bistrici je predsednik mladinskega sveta, v Mladem forumu SD zaseda položaj predsednika sveta, kot predstavnik mladinskih organizacij je član Sveta Vlade RS za mladino.

Dovolj je ‘klofut nevidne roke trga’

Visoka brezposelnost mladih je v veliki meri razgalila vso razsežnost ekonomsko-finančne krize, toda pri reševanju nastalih težav se je dodobra razkrila tudi kriza sistema kot celote – da namreč brezposelnost ni samo problem mladih, ampak problem vseh. Še posebej se je izkristalizirala krutost neoliberalne logike, ki smo jo v veliki meri najbolj občutili prav mladi. Težavno vstopanje na trg dela nas mlade peha v negotovost in odvisnost. Kljub hudim posledicam, ki jih pušča brezposelnost na mladih posameznicah in posameznikih, pušča sočasno posledice tudi na sistemu, ki je potreben reforme in predrugačenja, da bo pravičen in solidaren do vseh družbenih skupin.

Neoliberalna logika deluje na način, da so mladi ob vključevanju v družbo praktično prepuščeni samim sebi, brez prepotrebnih podpornih in spodbujevalnih mehanizmov. Svet, v katerem te vsi prepričujejo, da je najbolje, če se čim prej navadiš ‘klofut nevidne roke trga’, je najtežavnejši ravno za šibke skupine – in vanje smo padli tudi mladi.

Prav z vidika podpore mladim pri vstopanju na trg dela je shema Jamstvo za mlade korak naprej. S tem jamstvom vsaj deloma premagujemo diskriminiranost na trgu dela, ki smo je deležni. Nabor ukrepov, ki so zbrani znotraj sheme, predstavlja dodano vrednost pri zaposlovanju mladih.

Pobudo Jamstva za mlade, ki jo je v Evropi po zgledu Avstrije začela promovirati stranka evropskih socialistov, sem kot korak naprej prepoznal že pred dvema letoma. Od takrat pa do danes je bilo potrebnih veliko naporov. Priznati moram, da so bili vredni truda, saj bomo z Jamstvom za mlade pripomogli k lažjemu zaposlovanju mladih in s tem zagnali proces zagotavljanja avtonomije mladih. Zavedati pa se moramo, da se velike spremembe ne zgodijo čez noč – veseli bomo lahko, če se bo trend naraščanja brezposelnost v doglednem času vsaj ustavil, kar bi pomenilo, da so ukrepi naravnani v pravo smer.

Pomemben sklop ukrepov Jamstva, ki jih vidim uspešne predvsem na dolgi rok, so preventivni ukrepi, namenjeni tistim, ki so še vključeni v izobraževanje. Vsi ti ukrepi karierne orientacije, sistematičnega informiranja, beleženja neformalno pridobljenih izkušenj in boljšega povezovanja izobraževanja s trgom dela bodo prispevali k preprečevanju strukturirane brezposelnosti in neskladjem na trgu dela, k trajnosti in odpravljanju težav, ki jih je povzročil kapitalističen sistem.

Žal smo se tako sistematičnega reševanja problematike brezposelnosti mladih lotili prepozno in nastale škode ni več moč popraviti. Vendar pa moramo odslej slediti tempu in ga stopnjevati s ciljem, da mladim ponudimo priložnost čim hitrejše osamosvojitve. Ni dovolj, če se problematike mladih zavedajo samo nekateri politični odločevalci – to je sistemska problematika, s katero se moramo soočiti vsi! Zato bo potrebnega več sodelovanja vseh ministrstev na ravni vlade in več vključevanja vseh ključnih akterjev. Oblikovanje ukrepov Jamstva za mlade je sočasno primer, kako se je treba tovrstnih vprašanj lotevati. Ministrstvo je ves čas z roko v roko sodelovalo z mladimi, ki so podali mnenja, pripombe in predloge, ki so shemo izboljšali. Tukaj se ne smemo ustaviti – uspešno prakso moramo samo še nadgrajevati. Jamstvo za mlade torej mladim ponuja priložnosti za lažje iskanje zaposlitve in oblikovanje kariere.

 

1003 Total Views 3 Views Today

DODAJ KOMENTAR

You must be logged in to post a comment.