Revija Replika je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS,
pod zaporedno številko 1846.

ISSN 2350-4765

Izhaja mesečno.

Cena 2.90 €.

Odgovorni urednik:
Edvard Pelicon

5929 Total Views 2 Views Today