Davčna vzgoja za bolj pravično družbo

Tablica za označevanje stavb5

Na pomen davkov v vsakdanjem življenju vsak posameznik (pre)pogosto pozablja. Storitve, ki jih omogočajo javna sredstva pridobljena tudi s pomočjo davkov, zaznavamo kot samoumevne, zato pogosto klonemo pred navidezno mamljivimi ugodnostmi sive ekonomije. Pozabljamo, da siva ekonomija in druge oblike prikrivanja in izogibanja obveznostim niso le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav, ki močno zaznamuje javne finance, trg delovne sile ter višino in distribucijo dohodkov države. Z javnimi financami država zagotavlja delovanje in distribucijo vrednih in pomembnih javnih dobrin, kot so šolstvo, zdravstvo, varnost idr., ki prebivalcem omogočajo boljše življenje. Za zagotavljanje teh dobrin in storitev, ki so za dobrobit posameznika in družbe ključnega pomena, država pobira davke in prispevke tako od posameznikov kot od podjetij.

Ali ste vedeli, da za vsako milijardo evrov, ki ponikne zaradi sive ekonomije, izgubimo najmanj 100 milijonov evrov javnega denarja?

Kaj bi s sredstvi, ki jih izgubimo zaradi sive ekonomije, lahko zagotovili državljanom Slovenije?

  • Vsi otroci bi lahko imeli brezplačen vrtec, vsi osnovnošolci in dijaki pa brezplačno šolsko kosilo.
  • Vsem študentom na slovenskih univerzah bi lahko zagotovili štipendijo v višini 520 evrov na mesec.
  • Vsem prebivalcem Slovenije bi lahko zagotovili brezplačno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
  • Vsem upokojencem bi lahko zvišali pokojnine za 10 %.
  • Vsako leto bi lahko zgradili 25 km štiripasovne avtoceste, ukinili vinjete in letno dajatev za ceste za osebna vozila.
  • Vsem vzgojiteljem, učiteljem, policistom in medicinskim sestram bi lahko zvišali mesečno plačo za 583 evrov.

Vir: protisiviekonomiji.si

Ustrezna davčna vzgoja, ki se začne s poznavanjem davkov in razumevanjem njihove vloge v vsakdanjem življenju, je lahko dobro izhodišče za uspešnejši boj proti sivi ekonomiji.

Inštitut za mladinsko politiko je v ta namen pripravil izobraževalne module za dijake, s katerimi je želel okrepiti družbeno zavedanje o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbene vrednote med mladimi. Izbral je tudi zmagovalni slogan, ki je nastal pod peresom ozaveščenih mladih in bo krasil določene objekte zgrajene s pomočjo davkoplačevalskega (javnega) denarja v posameznih lokalnih skupnostih. Dijaki so dokazali, da so lahko davki navdih za marsikatero umetniško delo. Slednja so nastala pod okriljem natečaja Davki in jaz, katerega dela bodo razstavljena v izbranih mladinskih centrih, in sicer v Mladinskem centru Gornja Radgona, Centru Mladih Koper in seveda v domačem Mladinskem centru in hotelu Hiša mladih, ki je tudi pokrovitelj glavne nagrade za zmagovalca natečaja Davki in jaz.

Več o projektu: www.mladi-in-obcina.si.


Siva logotii

»Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru kampanje ‘Vklopi razum – zahtevaj račun!’, katere namen je ozaveščanje javnosti o negativnih posledicah sive ekonomije.«

Inštitut za mladinsko politiko

8766 Total Views 2 Views Today

DODAJ KOMENTAR

You must be logged in to post a comment.