Adriatic Youth Conference v Poreču: Mladi sprejeli resolucijo o Jadranskem mladinskem centru

Zagotoviti okolje, v katerem bodo mladi lahko razvijali svoje potenciale

 slika 1

Udeleženci Adriatic Youth Conference na sprejemu pri podžupanji občine Poreč Nataši Basanić Čuš.

Piše Tin Kampl, foto ZPM Maribor

tin kampl 1

V Poreču je od 28. novembra do 1. decembra 2013 potekala Adriatic Youth Conference, zaključna konferenca v okviru projekta Jadranska mladinska ideja (JMI), ki ga skupaj izvajajo partnerji iz Slovenije in Hrvaške. Partnerstvo na slovenski strani tvorita Zveza prijateljev mladine Maribor in Inštitut za kreativne raziskave mladine ter mesto Poreč in Udruga za mlade ‘Korak ispred’ z Reke na hrvaški strani.

Na konferenci so mladi razpravljali o konceptu jadranskega mladinskega centra po vzoru evropskih mladinskih centrov iz Strasbourga in Budimpešte. Ta koncept so mladi zapisali tudi v resolucijo in jo na konferenci tudi potrdili.

Projekt Jadranska mladinska ideja, ki je financiran preko programa Mladi v akciji, je namenjen vzpodbujanju mladinskih izobraževalnih in kongresnih projektov in aktivnosti v širši slovensko-hrvaški regiji. S ponudbo zanimivih izobraževalnih vsebin in iskanjem primernih kongresnih kapacitet za mladinske projekte se bo aktivno pripomoglo k razvoju regije. Projekt JMI je namenjen spodbujanju mladinskega sektorja v regiji z različnimi programi mreženja, usposabljanja, krepitve in razvoja mladinskega organiziranja in mladih mnenjskih voditeljev v regiji.

V projektu, katerega končni izdelek bo elaborat, v katerem bo obširno predstavljen koncept jadranske mladinske ideje z vsemi zbranimi opravljenimi analizami, je bilo do sedaj izvedenih že več spremljevalnih aktivnosti, ki so pripomogle k razvoju ideje. Sredi lanskega leta so obširne priprave za delo na projektu začeli z delovnim vikendom, kjer so partnerji in mladi začrtali smernice in podrobno časovnico izvedbe projekta ter priprave analiz stanja na področju mladih in mladinskih politik v Evropi. Poleg priprave analiz so pred konferenco v Poreču izvedli še dva lokalna posveta na temo mladinskega kongresnega turizma in pomena opolnomočenja mladih za regijo.

Na konferenci v Poreču so se mladi udeleženci najprej seznanili s potekom dela in projektom samim. Skozi vodeno delavnico so se spoznali z dinamiko dela na mladinskih projektih. Na podlagi predhodno napravljenih analiz o mladinskih politikah na evropski ravni so mladi najprej razpravljali o potrebah mladih, kjer so identificirali tudi potrebo po infrastrukturni in strokovni podpori pri izvajanju mednarodnih mladinskih projektov. V predstavljenih analizah so bile obravnavane mladinske politike na ravni Sveta Evrope in Evropske unije ter stanje mladih v Evropi. V nadaljevanju so mladi udeleženci z delom po skupinah oblikovali koncept jadranskega mladinskega centra, ki so ga zapisali tudi v resoluciji.

Iz resolucije izhaja, da je jadranski mladinski center, poleg nudenja podpore mladinskim projektom, tudi sam izvaja stalni program. V ta namen so udeleženci konference oblikovali okvirni 5-letni program na področjih mobilnosti mladih, neformalnega izobraževanja, medkulturnega dialoga in človekovih pravic, po zgledu prioritet Evropske unije.

Mladi so oblikovano resolucijo predstavili na sprejemu pri podžupanji mesta Poreč Nataši Basanić Čuš, ki je poudarila, da mora Jadranski mladinski center nuditi strukturno podporo za mednarodne mladinske projekte, še posebej tistim mladim z malo izkušnjami s področja projektnega dela. Podžupanja je v svojem nagovoru izpostavila pomembnost vlaganja v mlade in zagotavljanje okolja, v katerem bodo mladi lahko razvijali svoje potenciale.

Ob zaključku konference so udeleženci skupaj oblikovali terminski plan izvajanja Jadranske mladinske ideje in ugotovili, da je za to nujno potrebno meddržavno povezovanje vseh mladih in podpora predstavnikov oblasti na vseh ravneh.

slika 2

 

1059 Total Views 2 Views Today

DODAJ KOMENTAR

You must be logged in to post a comment.