Zmagovalec EU SI TI delavnic je Šolski center Nova Gorica

Kakšne ukrepe bi sprejeli mladi, če bi imeli moč odločanja o skupnih evropskih izzivih?

Foto_EU SI TI delavnica_zmagovalci_3.et SC SETŠ

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je od sredine februarja do konca marca izvedlo delavnice na 30 srednjih šolah v Sloveniji, namenjene dijakinjam in dijakom 3. in 4. letnikov, s katerimi so jim želeli približati delovanje institucij EU in jih spodbuditi k sodelovanju v procesih demokratičnega odločanja. Delavnice so potekale v sklopu projekta EU SI TI, ki poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin.

Foto_EU SI TI delavnica_Srednja lesarska šola Ljubljana

Glavno nagrado, obisk Evropskega parlamenta in udeležbo na Evrošoli v francoskem Strasbourgu, si je prislužil Šolski center Nova Gorica, program Ekonomski tehnik, drugo mesto je zasedla Srednja lesarska šola Ljubljana in prejela bon v višini 600 EUR za nakup vstopnic na izbranem spletnem portalu, tretje mesto pa Gimnazija Murska Sobota, ki je bila nagrajena z vrednostnim bonom v višini 300 EUR za nakup in tisk majic.

Na delavnicah so dijaki in dijakinje izbranih srednjih šol pod vodstvom izkušenih trenerjev spoznavali, kdo sprejema odločitve o evropskih zadevah, preko skupinskih iger ugotovili, na kakšen način se odločitve sprejemajo, in se preizkusili v simulaciji odločanja po sistemu Evropskega parlamenta. Delavnice so potekale na podlagi naključno dodeljene teme (Jamstvo za mlade, Erasmus+ ali cigaretne škatlice).

Dijakinje in dijaki razreda programa Ekonomski tehnik, ŠC Nova Gorica, so si glavno nagrado prislužili z ukrepom Jamstva za mlade. Po njihovem mnenju bi problem šolske prakse, ki ima sedaj premajhen učinek pri zaposljivosti, rešili z ustanovitvijo agencije za prakso, ki bi ustanovila podjetja v javno-zasebnem partnerstvu, v katerih bi večino dela opravili srednješolci v sklopu prakse pod mentorstvom izkušenih delavcev, prostovoljcev upokojencev ali pa zaposlenih z manjšo delovno sposobnostjo. Agencija bi med srednješolci in podjetji izvajala posredovanje na način, značilen za študentske servise. Poleg tega so predlagali še, da bi se praksa v 2. letniku izvajala znotraj države, v 3. letniku pa bi se s podporo agencije opravljala v tujini.

Foto_EU SI TI delavnice_Gimnazija Murska Sobota

Učenci Srednje lesarske šole Ljubljana so se prav tako ukvarjali z idealno šolsko prakso, ki trenutno ni deležna ustrezne pozornosti. Rešitev vidijo v certificiranju in preverjanju podjetij in mentorjev za prakso ter s tem povezanim sistemom subvencij, možnostjo dodatnih strokovnih ekskurzij, predavanj podjetnikov ob praksi in prakse v tujini ter delavnice (fizični prostori) v strokovnih šolah, kjer bi lahko dijaki pod mentorstvom ustvarjali in tudi tržili izdelke, pri čemer bi del prihodka pripadal dijaku, del pa šoli za vlaganje v opremo.

Dobitniki tretje nagrade iz Gimnazije Murska Sobota pa so na delavnici razpravljali o tem, kaj bi spodbudilo odločitev slovenskih dijakov in dijakinj za prostovoljno delo v  tujini. Izhajajoč iz problema, da kot prostovoljni delavec v tujini nimaš posebnega statusa (status EVS-ovca), vidijo rešitev v tem, da bi poleg že obstoječe uvedli dodatno obliko Evropske prostovoljne službe, ki bi nudila možnost samostojnega financiranja v zameno za priznavanje delovne dobe. Potrdilo o veljavnosti pridobljenih izkušenj bi morali potrditi gostujoča in domača občina, poleg tega pa predlagajo še možnost pridobitve dodatnih potrdil in žigov v Youthpass potrdilu. Uspešnost EVS služb bi se analizirala skozi preizkusne dobe z delom v domačem podjetju.

Katerina Kljun

2698 Total Views 2 Views Today

DODAJ KOMENTAR

You must be logged in to post a comment.