Tin Kampl, novi predsednik Mladinskega sveta Slovenije

Mladi se ne smemo deliti na naše in vaše

tin kampl 2

Mladi naj vedo, da bo nekdo zagovarjal njihove pravice

REPLIKA - BORUT CINK

Piše Borut Cink

dolgoletni aktivist, prostovoljec, komunikator, ki mu politika ni tuja

Foto Tina Vodopivec

 

Kdo je Tin Kampl?

Kampl je mlad, nadebuden mladinec, ki se že nekaj let prebija skozi mladinske zgodbe. Do nedavnega še študent dodiplomca, zdaj podiplomca. Moram samo še magistrirati. Po izobrazbi politolog, dolgoletni član Mladega foruma Socialnih demokratov, ki me je pripeljal v Mladinski svet Slovenije (MSS), potem pa tudi predsednik Mladinskega sveta Slovenska Bistrica. Tam smo razvijali neko zgodbo, za katero mislim, da zdaj lahko živi tudi brez ovojev in v drugačnih okoliščinah, kot je bilo zadnja leta.

Oktobra ste bili izvoljeni za predsednika MSS. Zakaj ste se odločili za kandidaturo in kaj vam pomeni ta izvolitev?

Za kandidaturo sem se odločil, ker sem že več časa aktiven v zgodbah MSS. Zadnja tri leta sem participiral v MSS in spremljal dogajanje: na kak način se MSS razvija, na kakšen način se ljudje menjavajo na položajih in s kakšnimi ambicijami vstopajo. Tudi jaz sem vstopil z neko ambicijo. Mogoče takrat ni bila tako izoblikovana, da bi lahko rekel, da bom nekoč predsednik MSS. Se je pa izoblikovala od zadnjih volitev, ko sem kandidiral za podpredsednika. Po tistem sem se za kratek čas odmaknil in ocenil rezultat volitev. V zadnjem letu sem se spet vključil v delovanje MSS, videl, kje so priložnosti in na določenih točkah kritično ocenjeval delo prejšnjega vodstva. Na podlagi tega ter pogovorov v naši organizaciji in z ostalimi organizacijami, s tistimi, ki tudi na nek način spremljajo delo MSS, sem se na koncu odločil za kandidaturo. Koliko mi zmaga pomeni? V trenutku, ko sem bil izvoljen, sem bil pozitivno presenečen. Delno sem pričakoval, da bom zmagal, a v zadnjem dnevu in na zboru je bilo tako zmedeno, da sem bil zelo presenečen, da se je to zgodilo. Zdaj, ko je preteklo že nekaj časa in sem lahko prespal in premislil, vidim, da je to pomemben korak v moji karieri. Kar se tiče dela v mladinskem sektorju je to bil korak naprej. In tudi odskočna deska za naprej. Prihodnost je tako daleč, da razmišljam predvsem o kratkoročni prihodnosti – na kakšen način bom delal v MSS, kako bomo z ostalimi izvoljenimi podpredsedniki in v sodelovanju z organizacijami članicami in z ostalimi mladinskimi organizacijami, tudi s Študentsko organizacijo in sindikati, stkali zgodbo sodelovanja, da zagovorništvo mladih čim bolj uspešno in učinkovito odpeljemo naprej.

tin kampl 9

Omenili ste pogovore o položaju MSS, tudi kritične zadeve. Kje vidite možnosti za napredek MSS?

Kar se tiče delovanja MSS znotraj svoje strukture vidim napredek v odnosu do organizacij članic. Vzpostaviti je potrebno partnerstvo med organizacijami, da začnejo dojemati MSS kot njihovo priložnost in dodano vrednost. Glede delovanja MSS navzven, do političnih odločevalcev in do javnosti, moramo nadaljevati nivo, ki ga je MSS začrtal zadnja leta. Da med odločevalci postanemo ključni akter, na katerega se obračajo, ko pride do vprašanj mladih in do ostalih vprašanj. MSS ni edini ključni akter na področju mladinske politike, a če gledamo z vidika, da so mladi prihodnost družbe in prispevajo k njej, tako zdaj kot kasneje, je MSS tisti, ki je pristojen za razpravo tudi o ostalih temah. Kar se pa tiče odnosov do širše javnosti, si želimo nadaljevanje te zgodbe. Želimo, da MSS postaja prepoznaven zagovornik mladih. Da mladi, ki jih srečamo na ulici, in se ne srečujejo z MSS vsak dan, vedo, da imajo nekoga, ki zagovarja njihove pravice. Da si ne bodo mislili, da obstajajo neki študentski in mladinski funkcionarji, politiki, ki se pasejo na položajih, za mlade pa ne naredijo ničesar. To dojemanje funkcionarjev se v zadnjih letih že malo spreminja. To bi rad peljal naprej in zajahal ta val. Želim si, da se nadaljuje pozitivna zgodba MSS in mladinskih organizacij v Sloveniji.

Ko ste omenili politiko, ste povedali, da ste član Mladega foruma. To je podmladek Socialnih demokratov. Eno od ministrstev, do katerih je bil MSS v zadnjih letih tudi zelo kritičen, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi vaša strankarska kolegica. Konflikt interesov? Prijateljski odnos? Kaj pričakujete na tej relaciji?

Ministrstvo za delo je s strani mladinskih in študentskih organizacij najbolj na udaru, predvsem zaradi položaja mladih in visoke stopnje brezposelnosti med mladimi. To je eno izmed prioritetnih ministrstev, na katerega se bomo obračali z vprašanji, pobudami … Kar se pa tiče mojega odnosa z ministrico: midva imava strankarsko kolegialni odnos. Jaz ga bom poskusil izkoristiti v dobro MSS in mladih. MSS tako ne bo potreboval spoznavnih sestankov. Takoj bomo lahko začeli s konstruktivnim delom. Upamo, da bo tudi ministrica tako delala in da bo, ko bo spoznala, na katerem področju lahko MSS pripomore s kakšno svojo aktivnostjo in svojo vizijo, to znala sporočiti. Ter da bomo mi storili enako. Da bomo ministrico povabili, ko bomo spoznali, da lahko sodeluje z nami in pripomore k uresničevanju naših ciljev.

Govorili smo o Ministrstvu za delo. Katere bodo prioritete MSS pod vašim vodstvom v naslednjih dveh letih?

Prioritete na področju zagovorništva ostaja. Področje mladinskih politik je širše sektorsko področje. Kar se tiče posameznih tematik ostajamo na področju zaposlovanja mladih. Tukaj je ogromno nerešenih zadev. Tudi kar se tiče jamstva za mlade, je MSS tisti, ki bo ključni evalvator zgodbe – v sodelovanju z ostalimi mladinskimi organizacijami. Da v partnerstvu z ministrstvom oblikujemo, kako nadaljevati zgodbo. Na področju Ministrstva za šolstvo, na področju izobraževanja in priznavanja neformalnih kompetenc in znanja, je dosti sodelovanja. Sodelovanje vidimo tudi z ministrstvom, pristojnim za prostor, o stanovanjskem problemu. Vemo, da je velik problem mladih iskanje prvega stanovanja. Reševali bomo vsa ta vprašanja, zagotoviti bomo poskušali avtonomijo mladih.

Poznate zgodbo s sprejemom in izvajanjem nacionalnega programa za mladino. Leto 2014 se zaključuje in izvedbeni načrt 2015 še ni pripravljen. Kaj to pomeni za mlade, kakšna bo reakcija ljudi v Sloveniji. Ostalo nam je še mesec in pol do zaključka leta.

To, da izvedbeni načrt za 2015 ni niti v osnutkih, ni dobro. Nujno je, da se izvedbeni načrt oblikuje skupaj s proračunom za naslednje leto, da se lahko zagotovijo finančna sredstva za izvedbo. Mladi smo tisti, ki čakamo. Politiki imajo polna usta, kako smo mladi prioriteta, ko pa je čas, da to pokažejo z dejanji, pa se vse prehitro konča. MSS bo moral čim prej izpostaviti to, da izvedbeni načrt ni v pripravi in da nacionalni program tava v statusu quo. Napovedana je izredna seja na predlog ene poslanske skupine, na kateri se bo obravnavalo vprašanje izvedbenega računa. MSS se bo moral vključiti v razpravo in tudi pokazati smernice, v katerih mora biti naslednji načrt oblikovan tako, da v polni meri odgovori na izzive, s katerimi se srečujemo mladi.

 

Nadaljevanje sledi po izidu naslednje Replike, za neučakane pa je cel intervju v tiskani izdaji Replike.

5677 Total Views 2 Views Today

DODAJ KOMENTAR

You must be logged in to post a comment.